Oude meter dat weergeeft hoe energie terugleveren en salderen werkt en hoe je er geld mee kunt verdienen.

Kunt u ook salderen?

Op deze pagina’s vindt u een uitleg van de begrippen saldering, zelflevering en tariefkorting. Deze uitleg is met name bedoeld voor duurzame energie-opwekkers als energiecoöperaties, gemeentes en particulieren.

Saldering

Saldering is het verrekenen van verbruikte stroom met de over diezelfde aansluiting zelf geleverde stroom. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen: energiebelasting, opslag Duurzame Energie en BTW) voor de teruggeleverde energie als die hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt.

Zelflevering

Zelflevering is het leveren van stroom via een eigen aansluiting en deze via het net aan uzelf leveren via een andere aansluiting. Hierdoor zou de afnemer dezelfde prijs voor de aan zichzelf geleverde energie (inclusief belastingen) krijgen als de betaalde prijs voor energie die op een ander tijdstip van de energieleverancier wordt afgenomen. In de praktijk blijkt het moeilijk deze situatie te bereiken, deels omdat productie en afnemer toch niet dezelfde rechtspersoon zijn, deels omdat bestaande wetgeving vereist, dat levering altijd via een leverancier of pv-partij moet plaatsvinden.

Tarief

De hoogte van het tarief voor duurzame energie bestaat uit het leveringstarief en de energiebelasting. Als u mag salderen dan moet het energiebedrijf uw levering aan het net verplicht verrekenen met uw eigen verbruik. Deze verplichte verrekening heeft geen begrenzing voor duurzame energie. Levert u meer terug dan u verbruikt? Dan krijgt u een terugleververgoeding van het energiebedrijf.

Spelregels

Er gelden enkele spelregels voor saldering door kleinverbruikers van elektriciteit. Maar mag u salderen, dan hoeft u alleen energiebelasting te betalen over uw levering van elektriciteit aan het net, verrekend met uw eigen verbruik via dezelfde aansluiting.

Collectief

Bent u lid van een collectief? Dan hangt het ervan af of u voor of achter de meter invoedt of u kunt salderen, of dat u in aanmerking kunt komen voor het verlaagde tarief voor collectief opwekken. Er zijn meerdere situaties denkbaar.

Salderen als energieproducent

Als u energie produceert en u wilt salderen dan bent u verplicht dit te melden. U kunt dit doen bij www.energieleveren.nl. En meld ook bij uw eigen energiemaatschappij dat u energieproducent bent. Anders kan het zijn dat de energiemaatschappij niet kan salderen, omdat de gegevens in de administratie ontbreken.

Bron: belastingdienst.nl